کربلایی حسین درویشی/مناجات با امام زمان(عج)/دریافتکربلایی حسین درویشی/زمینه(ترانه عشق بهانه عشق)(زیبا)/دریافتکربلایی حسین درویشی/شور(یا مهدی جز به تو من به کی اقا بنازم)/دریافتکربلایی حسین درویشی/شور(یک کلام والسلام عاشق کربلام)/دریافتکربلایی محمد نائل/سنگین/دریافتکربلایی حسن پور حسن/واحد/دریافتکربلایی حسین درویشی/واحد/دریافتکربلایی حسن پور حسن/تک(کربلا کربلا کربلا کربلا)/دریافتکربلایی حسین درویشی/شور(تا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم)(زیبا)/دریافتحاج اکبر افخمی/مدح پایانی/دریافت