کربلایی حسین درویشی/مناجات و ناله کربلا/بسیار دلنشین دریافت
کربلایی حسین درویشی/شور بسیار زیبا/ارباب منو راهیم کن.....دریافت
کربلایی حسین درویشی/شور/مس دلمو اقا ...... دریافتکربلایی حسین درویشی/شور/بی سرو سامون دلبرم.... دریافت
کربلایی حسین درویشی/شور/دل صبوره،راه تو دوره.... دریافت