قسمت اول**ناله کربلا**دریافت


قسمت دوم**شور زیبا**یا حسین به یاد حرمتم هر تپش*دریافتقسمت سوم**شور**بعضیا چقدره خوش روزی اند**دریافتقسمت چهارم**واحد**کربلا کربلا **به یاد زنده یاد حجت قهرمانی**دریافتقسمت پنجم**واحد**این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست**دریافتقسمت ششم**شور**دوباره نم نم بارون**دریافت


قسمت هفتم**شورپایانی**یادتون بخیر نوکرای حسین**دریافت