کربلایی حسین درویشی**روضه امام جواد(ع)**دریافت

کربلایی حسین درویشی**شور**آقازاده ای و عشق ماهایی**دریافت

کربلایی حسین درویشی**شور**دوباره زد به سرم هوای حرم**دریافت

کربلایی حسین درویشی**شور**بگو چند سال تو نوبتی**دریافت