کربلایی حسین درویشی-کربلایی امیر محمدی

قسمت اول**کربلایی حسین درویشی**زمینه**مجنونم مجنونم عاشق توام میدونم**دریافت

قسمت دوم**کربلایی حسین درویشی**شور**دوباره نوا کرب وبلا**دریافت

قسمت سوم**کربلایی حسین درویشی**واحد سنگین**فراوان می رود سرو خرابان**دریافت

قسمت چهارم**کربلایی امیر محمدی**واحد شلاقی**دل اگه شد نذر شما که کنی پیرم**(بسیار زیبا)دریافت

قسمت پنجم**کربلایی امیر محمدی**شور**به نام نامی سر بسمه تعالی سر**دریافت

قسمت ششم**کربلایی امیر محمدی**شور**نذر مادر ادا کردم خودم غلام سیاه کردم**دریافت

قسمت هفتم**کربلایی حسین درویشی**شور**به هوای لطف تو قید دنیا رو زدم**دریافت