حاج حسن جوکار-کربلایی حسین درویشی

قسمت اول**حاج حسن جوکار**زمینه**عمو عمو سرت بگیر بالا بگو که تو پسر مجتبی**دریافت

قسمت دوم**حاج حسن جوکار**شور**ثارالله نوکرتم همیشه آقا**دریافت

قسمت سوم**حاج حسن جوکار**واحد سنگین**قاسم نوجوون من**دریافت

قسمت چهارم**کربلایی حسین درویشی**واحد شلاقی**ز غوغای قاسم ولوله شد به کربلا**دریافت

قسمت پنجم**کربلایی حسین درویشی**شور**من که مجنونتم آقا**دریافت

قسمت ششم**کربلایی حسین درویشی**شور**منت سرم آقا به تو مدیونم**دریافت