حاج امیر هنرور .........روضه .....................دریافت

حاج امیر هنرور ............زمینه (خداحافظ ای تنهایی ها)...........................دریافت

کربلایی حسین درویشی........شور(ذکر اربابمون که گفتیم باز هوایی شدیم)................دریافت

کربلایی حسین درویشی........شور( وای ای دل،به یاد لرزه های تو )........................دریافت

کربلایی حسین درویشی........شور و مقتل (محسن پر،تو پر پر).................دریافت

کربلایی حسین درویشی........شور(ارباب دلی تا حرم .......)(زیبا)......دریافت