کربلایی حسین درویشی/مدح/امشب طلوع ...... دریافت




کربلایی حسین درویشی/سرود/رویت قمر شده..... دریافت




کربلایی حسین درویشی/شور بسیار زیبا/امشب با دل دیوونه......  دریافت




کربلایی حسین درویشی/شعرخوانی...... دریافت