حاج حسن جوکار/مدح حضرت زینب(س)                         دریافت
حاج حسن جوکار،حاج عباس زحمت کشان/روضه(بسیار جانسوز)                دریافت  حاج حسن جوکار/زمینه(نفس آخرمه دل من غرق غمه)     دریافت
حاج حسن جوکار/شور(ببین دل زار زینب،نگاه و اصرار زینب)      دریافت
حاج عباس زحمتکشان/واحد(هر تشنه به جای آب سیلی میخورد)   دریافت
حاج عباس زحمتکشان/شور(وسط روضه تو قد کشیدم)    دریافت
کربلایی حسین درویشی/شور(آقا تویی و من غلام خونتم)   دریافت
کربلایی حسین درویشی/شور(باورش آقا سخته برام)     دریافت