قسمت اول**مناجات با کربلا**دریافت

قسمت دوم**زمینه**منم و هوای تو،هوای قشنگ ترین دقیقه ها**بسیارزیبا**دریافت

قسمت سوم**شور**بازم ثانیه ثانیه بی قرارم**دریافت

قسمت چهارم**واحد**خاکستر مرا گر دهی به باد**دریافت

قسمت پنجم**شور**چشم بر تو و روضه های تو دارم**زیبا** دریافت

قسمت ششم**شورپایانی**والله ماورای دنیا کربلاس**بسیار دلنشین**دریافت