اولین جلسه مدافعان حرم با نوای کربلائیان حسن پور حسن،بهنام زارع،هادی قاسمپور،حسین درویشی به صورت صوتی آماده دریافت میباشد.