قسمت اول**روضه و ناله کربلا**دریافت

 

قسمت دوم**زمینه**آقای خوبم میدونم پر از....**دریافت

قسمت سوم**شور1**کربلا میخوام **دریافت

قسمت چهارم**شور2**خوبه خوبه روزگارم**دریافت

قسمت پنجم**شور3**من فکر نمیکنم به این که مردم چی میگن از من بد**بسیار زیبا**دریافت

قسمت ششم**ذکر**بسیار زیبا**دریافت